به منظور افزایش و حفظ کیفیت تولیدات و بالا بردن دانش و آگاهی کارکنان گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت همواره از
تجربیات و دانش مشاوران و متخصصان برخوردار می باشد.آزمایشگاه گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت مجهز به تجهیزات
آزمایشگاهی تست قطعات بتنی می باشد. هم اکنون این آزمایشگاه با دارا بودن تجهیزاتی از قبیل جک بتن شکن دیجیتال، آون، شیکر
و انواع الک ها، چکش اشمیت، ترمومتر بتن، حوضچه نگهداری بتن، وسایل اسلامپ گیری، قالب های نمونه گیری بتن علاوه بر
.انجام تست و آزمایش محصولات تولیدی خود آمادگی انجام آزمایشات بتنی مشتریان خود را در صورت درخواست و مراجعه دارد