گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت به عنوان یکی از پیشگامان و با داشتن نام نیکو برای کیفیت در تولید تیرچه های فولادی با
ودستگاه فرمینگ و برش CO2 جان باز با در اختیار داشتن دستگاه شابلون تولید تیرچه فلزی ودستگاه جوشکاری با گاز محافظ
.میلگرد و تسمه و نبشی،
از خصوصیات منحصر به فرد تیرچه های فلزی گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت استفاده از روش جوشکاری با گاز محافظ
.در تولید این نوع تیرچه ها علی رغم اجباری نبودن این روش جوشکاری در استاندارد ملی ١٢٩٧٧ می باشد CO2
:اجزای تشکیل دهنده تیرچه فولادی با جان باز
تسمه فولادی: خصوصیات ورق بال تحتانی باید با استاندارد ملی، ویژگی های فولاد گرم نوردیده به شماره ٣۶٩۴ ایران مطابقت داشته
.باشد
نبشی فولادی: خصوصیات نبشی بال فوقانی که به روش شکل دهی سرد به صورت نبشی درآمده باشد، باید با استاندارد ملی، ویژگی
.های فولاد گرم نوردیده به شماره ٣۶٩۴ ایران مطابقت داشته باشد
میلگرد تقویتی: خصوصیات میلگردهای تقویتی باید با استاندارد ملی، ویژگی های میلگرد گرم نوردیده از نوع ساده یا آجدار به شماره
.٣١٣٢ ایران مطابقت داشته باشد
میلگرد گوشواره: خصوصیات میلگردهای گوشواره باید با استاندارد ملی، ویژگی های میلگرد گرم نوردیده از نوع ساده یا آجدار به
.شماره ٣١٣٢ ایران مطابقت داشته باشد
.شماره ٣١٣٢ ایران مطابقت داشته باشد

مشخصات فنی
مزایای استفاده
ارتفاع تیرچه از ۱۸ تا ۴۰ سانتی متر
طول تیرچه از ۱ متر تا ۹ متر
عرض بال تحتانی از ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلی متر
عرض بال فوقانی از ۶۰ تا ۸۰ میلی متر
قطر میلگرد عرضی از ۸ تا ۱۲ میلی متر
فولاد مصرفی در اعضای اصلی از نوع ST-37
فولاد مصرفی در اعضای میلگردی از نوع S340
فولاد مصرفی در بال فوقانی از نوع سرد نورد
جوشکاری به روش گاز محافظ CO2