با یاری پروردگار متعال و همراهی کارکنان ،گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت به عنوان یکی از تولید کنندگان محصولات
ساختمانی از قبیل خرپای میلگردی ماشینی ، تیرچه های بتنی صنعتی و تیرچه های فولادی با جان باز ، با هدف تامین و جلب
رضایت مشتریان پای در راهی نهاده است که اعتلای امر تولید با صرفه های اقتصادی و کیفیت مطلوب را سرلوحه کار خود قرار
داده ، لذا در راستای حصول این هدف ، تلاش خود را بر پایه بهبود مستمر در کلیه زمینه ها از طریق اجرای استانداردهای جهانی
. مدیریت کیفیت و الزامات مشتریان بنا نهاده است
: این خط مشی به منزله چارچوبی برای رسیدن به اهداف زیر است
مشتری گرایی : اطلاع کامل از نظرات و خواسته های مشتریان (کارفرمایان) و در نظر گرفتن آنها در راستای بالا بردن میزان
.رضایت مشتریان
بهره وری : بهبود مستمر و بازنگری مداوم در کلیۀ فعالیت های شرکت، بالا بردن کیفیت خدمات ، کاهش مدت زمان تحویل
.محصولات از زمان سفارش تا تحویل
. گسترش بازارهای هدف : افزایش تعداد ی و ریالی قراردادها ، رشد ریالی درآمد سالیانه ، حضور فعال در بازارهای داخلی
توسعه منابع انسانی : افزایش توان نیروی انسانی از طریق برقراری سیستم آموزش و بالا بردن مهارت های علمی و عملی پرسنل
سازمان، ایجاد انگیزش و فضای سرشار از صمیمیت، اعتماد متقابل کارکنان ، بالا بردن روحیه کار تیمی و بالابردن سطح رفاه
.پرسنل شرکت
. کلیۀ پرسنل سازمان، خود را مسؤل و متعهد به حفظ نظام مدیریت کیفیت و تلاش در جهت بهبود مستمر آن می دانند
. نماینده مدیریت نیز مسؤل نظارت بر حسن اجراء نظام مدیریت کیفیت و ارائه گزارشات در خصوص تحقق اهداف فوق می باشد
مدیرعامل