گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت در سال ۱۳۹۰ با مدیریت بخش خصوصی در حوزه تولیدی، مهندسی و ساخت آغاز به
کار نموده است.
طرح توسعه گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت جهت احداث کارخانه ی تولید خرپای میلگردی صنعتی در استان تهران
خرپای میلگردی ماشینی با تکنولوژی جوش نقطه ای
.
مجموعه گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت در سه بخش مجزا مجموعا به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع دارای بخشهای مختلف از
. و مجموعه اداری احداث گردیده است جمله واحد آزمایشگاه مجهز کنترل کیفیت، سالن تولید
همچنین در طرح توسعه گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت حوزه فعالیت های ساختمانی این شرکت در زمینه طراحی و اجرای
.پروژه های مسکونی، تجاری و اداری و مدیریت طرح و همچنین مشارکت در ساخت پروژه های شهری است
عواملی چون برخورداری از دانش فنی و تجهیزات پیشرفته، برخورداری از آزمایشگاه کامل و کنترل کیفیت در تمامی مراحل تولید و
تلاش در جهت گسترش دامنه محصولات تولیدی سبب شده است که محصولاتی منطبق با الزامات استانداردهای ملی و بین المللی به
سازندگان ساختمان عرضه گردد. از طرف دیگر علاوه بر کسب گواهی نامه های کیفی از سازمانها و نهادهای مختلف و اخذ استاندارد
ملی از افتخارات این گروه صنعتی به شمار می آید. همچنین دریافت دانش فنی از صاحبان تکنولوژی در کلیه مراحل، فرآیند تولید
.تحت نظارت فنی مسئولین کنترل کیفیت، محصولات این گروه صنعتی تولیدی را در نوع خود بی نظیر ساخته است