جهت درخواست تائیدیه فنی محصول و گواهینامه تضمین کیفیت، شماره صورتحساب خود را به شماره ۰۹۱۲۱۸۹۷۳۴۵ از طریق
واتس اپ و یا تلگرام ارسال نمائید تا در اسرع وقت نسبت به دریافت مدارک مورد نیاز پروژه و صدور تائیدیه فنی محصول
.درخواستی اقدامات لازم صورت پذیرد