شما می توانید جهت سفارش محصولات گروه تیرچه صنعتی رضا صنعت پایتخت به شماره ۰۹۱۲۱۸۹۷۳۴۵ واتس اپ و یا
.ارسال نمائید تلگرام و یا به شماره۰۲۱_۴۶۸۳۱۴۰۱ فکس و یا به نشانی پست الکترونیکی
Tirche.reza@gmail.com